20 let Maříže

Datum: 16. 07. 2011

Ave Maria

V roce 1951 byly vydány pokyny pro přemístění obyvatel ze zakázaného pásma a o rok později vydána instrukce k odstranění všech budov v zakázaném pásmu bez ohledu na to, kdo je vlastníkem.

Mezi těmito obcemi byly v tajné směrnici ministerstva vnitra zařazeny mimo jiné i Maříž a Léštnice. 

Zatímco v Léštnici dnes ani křížek u cesty nenajdete, Maříž naštěstí nestihl osud jiných obcí, např. Starých Hutí, kde po odstranění budov bylo území obce zalesněno. Zřejmě vzdorovitost několika místních zabránila v totální demolici obce.

I tak obec s historií ze 14. stol., která měla ještě před 100 lety 300 obyvatel, školu a zámek, skončila tragicky. Zpustošený zámek byl za devizy,  jako kulisa postoupen francouzským filmařům k provedení demolice. Ve zbývajícím torzu zůstala dvě okna. Zůstala rybniční kaskáda, unikátní modřínová alej, kašna, několik polorozpadlých chalup a vyvstala houževnatost několika jedinců a občanských aktivit. Mnohé bylo již upraveno (průřez viz ve fotogalerii) 

„Milována Bohem" je příčinou. Místní jméno Maříž bylo utvořeno z osobního jména buď Maríš, nebo Marých. To bylo na svou dobu velice zvláštní mužské jméno. Bylo odvozeno ze ženského jména Marie a znamenalo to, že je to manžel nebo syn ženy jménem Marie. Muselo se to stát v době, kdy se vesnicím dávala téměř výhradně jména po mužích zakladatelích. Maříž byla výjimkou, a to znamená, že byl zvláštní i vztah této Marie a jejího mužského příbuzného, který založil vesnici. Jeho matka nebo manželka tehdy musela být mnohem důležitější osobou než on. "Pocházela třeba z mnohem bohatšího nebo slavnějšího a významnějšího rodu nežli manžel. Ta důležitost byla většinou dána majetkovými poměry." (Milan Harvalík z Ústavu pro jazyk český Akademie věd).

Jméno Marie je považováno za synonymum ženství, vykládá se jako „krásná, trpící, milována Bohem."

20 let keramičky je mnoho energie, mnoho utrpení, ale také radosti a potěšení. Na tento stabilní prvek v regionu, který obnovil jméno Maříž, navazují další drobné i větší občanské aktivity, směřující zejména k obnově zámeckého parku i ku prospěchu města Slavonice.

Maříž je stále trpící, je milována Bohem a každým, kdo ji jednou navštívil. Jednou bude opět krásná.,…kultura osvobozuje od života běžných potřeb, rozšiřuje obzory, civilizuje. Kultura je tedy cestou obrody Maříže, Slavonic a dalších míst.  

"Co neuděláš srdcem, ani nedělej, to nestojí za to“. (Kryštof Trubáček)

Gloria. 


fotografický průřez Maříží